Městský úřad Lanškroun vydal Veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy, kterým ruší zákaz nakládání s povrchovými vodami, jejich odběr ze všech vodních toků a z nich napájených vodních ploch v povodí vodních toků Moravská Sázava a Tichá Orlice na území ORP Lanškroun.

Odvolání zákazu nakládání s povrchovými vodami...