Ve středu 28. listopadu 2018 pořádal Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko historicky první celodenní společné setkání zastupitelů svých členských obcí, a to zejména s ohledem na proběhlé komunální volby na podzim letošního roku.

Na sále Kulturního domu v Horním Třešňovci se sešlo více jak 100 zastupitelů (z celkového maximálního počtu 118), aby si jednak prohloubili své znalosti v oblasti zákona o obcích prostřednictvím přednášky Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové, specialistky na veřejnou správu a samosprávu, ale také, a to především, aby se seznámili se svazkem, konkrétně s důvody jeho založení, orgány, zaměstnanci, zdroji financování a s jeho činností jak ve vztahu k členským obcím, tak i ve vztahu k externím subjektům. V průběhu dopoledne se tak zastupitelům dostalo velkého množství informací k jejich právům a povinnostem, vyslechli si spoustu zajímavých příkladů z advokátní praxe Mgr. Zwyrtek Hamplové. V odpoledních hodinách pak zaměstnanci svazku představili zastupitelům svou činnost v oblasti odborného poradenství a přednáškové činnosti, projektového a dotačního poradenství, veřejných zakázek, zrealizovaných společných projektů svazku či členských obcí ve spolupráci s naší kanceláří. Na závěr celého dne proběhlo i krátké školení pro starosty, místostarosty a členy rady k podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů prostřednictvím Centrálního registru oznámení.

První společné setkání zastupitelů členských obcí našeho svazku je za námi. Bylo ukončeno po celých 7 hodinách v 16.00. Věříme, že všichni zastupitelé odcházeli do svých domovů plní dojmů a se spoustou nových informací a že i přes poměrně velkou náročnost celého dne se dalších obdobných akcí našeho svazku zase rádi zúčastní.

Rádi bychom touto cestou ještě jednou všem poděkovali za jejich účast. Jsme opravdu rádi, že se tak vysoké procento zastupitelů členských obcí zajímá o meziobecní spolupráci a činnost našeho svazku. Je to skutečně dobrá vizitka fungující spolupráce v rámci našeho mikroregionu.

Další naše poděkování patří obci Horní Třešňovec, v jejíž prostorách se setkání konalo. Děkujeme panu starostovi a zaměstnancům obce za výbornou spolupráci při organizaci této akce, paní Duškové děkujeme za výborné koláče.


Lenka Bártlová, manažerka svazku