Technická zpráva

Mapa hrobových míst

Tabulková část

Fotodokumentace *

 

* Součástí Pasportu je fotodokumentace, která je velmi obsáhlá. Vzhledem k této skutečnosti je zde zveřejněn pouze PrintScreen fotodokumentace. Celá fotodokumentace je k nahlédnutí na obecním úřadě.

V rámci dotačního projektu „Zlepšení strategického plánování a profesionalizace veřejné správy v DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko“ (Operační program Zaměstnanost, reg. č. projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007447) zpracoval Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko pro své členské obce strategické plány rozvoje obcí. Strategický plán rozvoje obce Petrovice byl schválen na zasedání ZO Petrovice dne 25. 2. 2020, č. usnesení 3/02/2020  a je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu nebo zde:

Strategický plán rozvoje obce Petrovice

Příloha č.1 - Akční plán

Příloha č.2 - Monitoring

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OÚ: Obec Petrovice 

sídlo: Petrovice 62, 563 01 Lanškroun, IČ: 00279340, DS: beka3hg, telefon: +420 468 003 288, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pověřenec pro ochranu OÚ: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, kontaktní osoba: Mgr. Lenka Bártlová 

sídlo: Dolní Čermná 76, IČ: 01349341; DS: uaj2fqv, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel. 733 714 700,  úřední dny: pondělí a středa od 8.00 hod. do 17.00 hod.