V rámci dotačního projektu „Zlepšení strategického plánování a profesionalizace veřejné správy v DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko“ (Operační program Zaměstnanost, reg. č. projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007447) zpracoval Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko pro své členské obce strategické plány rozvoje obcí. Strategický plán rozvoje obce Petrovice byl schválen na zasedání ZO Petrovice dne 25. 2. 2020, č. usnesení 3/02/2020  a je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu nebo zde:

Strategický plán rozvoje obce Petrovice

Příloha č.1 - Akční plán

Příloha č.2 - Monitoring