Od 30.1.2019 je rolbou upravena běžkařská trasa Kunčice - Adamovo jezero - Petrovice. Běžkaři se na ni nejlépe dostanou od nové zástavby, nebo od kostela.

 

 

 

 

Ve středu 28. listopadu 2018 pořádal Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko historicky první celodenní společné setkání zastupitelů svých členských obcí, a to zejména s ohledem na proběhlé komunální volby na podzim letošního roku.

Na sále Kulturního domu v Horním Třešňovci se sešlo více jak 100 zastupitelů (z celkového maximálního počtu 118), aby si jednak prohloubili své znalosti v oblasti zákona o obcích prostřednictvím přednášky Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové, specialistky na veřejnou správu a samosprávu, ale také, a to především, aby se seznámili se svazkem, konkrétně s důvody jeho založení, orgány, zaměstnanci, zdroji financování a s jeho činností jak ve vztahu k členským obcím, tak i ve vztahu k externím subjektům. V průběhu dopoledne se tak zastupitelům dostalo velkého množství informací k jejich právům a povinnostem, vyslechli si spoustu zajímavých příkladů z advokátní praxe Mgr. Zwyrtek Hamplové. V odpoledních hodinách pak zaměstnanci svazku představili zastupitelům svou činnost v oblasti odborného poradenství a přednáškové činnosti, projektového a dotačního poradenství, veřejných zakázek, zrealizovaných společných projektů svazku či členských obcí ve spolupráci s naší kanceláří. Na závěr celého dne proběhlo i krátké školení pro starosty, místostarosty a členy rady k podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů prostřednictvím Centrálního registru oznámení.

První společné setkání zastupitelů členských obcí našeho svazku je za námi. Bylo ukončeno po celých 7 hodinách v 16.00. Věříme, že všichni zastupitelé odcházeli do svých domovů plní dojmů a se spoustou nových informací a že i přes poměrně velkou náročnost celého dne se dalších obdobných akcí našeho svazku zase rádi zúčastní.

Rádi bychom touto cestou ještě jednou všem poděkovali za jejich účast. Jsme opravdu rádi, že se tak vysoké procento zastupitelů členských obcí zajímá o meziobecní spolupráci a činnost našeho svazku. Je to skutečně dobrá vizitka fungující spolupráce v rámci našeho mikroregionu.

Další naše poděkování patří obci Horní Třešňovec, v jejíž prostorách se setkání konalo. Děkujeme panu starostovi a zaměstnancům obce za výbornou spolupráci při organizaci této akce, paní Duškové děkujeme za výborné koláče.


Lenka Bártlová, manažerka svazku

 

 

Městys Dolní Čermná hledá pro připravovanou knihu o historii obce

historické pohlednice, fotografie zachycující dřívější podobu obce, život našich předků či další zajímavosti více či méně vzdálené minulosti Čermné.

Prosíme o kontaktování Kateřiny Veselé, tel. 605 475 695 nebo Romana Nastoupila, tel. 604 503 475, a to nejpozději do konce ledna 2019. Vaše fotografie budou oskenovány a vráceny.

Děkujeme Vám.

 

Historie Čermné v obrazech,

třeba tak by mohl znít pracovní název připravované knihy zachycující historii naší obce na fotografiích. Myšlenku vydat knihu, která by z převážné části obsahovala archivní fotografie z života naší obce, jste nám vnukli Vy - nebývalým zájmem o výstavu fotografií konanou u příležitosti 100. výročí založení republiky.

Kniha nás nelimituje prostorem, jako tomu bylo v případě zmíněné výstavy, a množstvím fotografií v každé sekci (oblasti). Máme představu, jak by měla kniha vypadat, co obsahovat. Nicméně finální podoba se bude odvíjet od materiálu (fotografií), které se nám podaří získat. Jsme na začátku příprav a máme velkou radost, že se nám podařilo sestavit skvělý tým lidí. Jsou nejen skvělými pamětníky, ale dokonce jsou ochotni svůj sběratelský archiv promítnout v připravované knize. Děkujeme tímto Romanu Nastoupilovi, Vladimíru Jansovi, Miroslavu Pecháčkovi, Vladislavu Hrdinovi, Václavu Mikulovi a Radku Jindrovi za jejich nabídnutou pomoc a podporu této netradiční akce.

I když máme skvělý „poradní tým“ a do začátku slušnou sbírku fotografií, přesto bychom i Vás rádi požádali o pomoc při tvorbě této knihy. Máte-li doma historické pohlednice, fotografie zachycující dřívější podobu naší obce a život našich předků více či méně vzdálené minulosti, rádi bychom si je od Vás zapůjčili, odborně digitálně zpracovali a následně materiál použili. I zdánlivě nenápadná a dosud přehlížená fotografie z Vašeho rodinného archivu může dokreslit historii naší obce.

Kniha bude zachycovat historii dolní části Čermné (dnešní Dolní Čermné), ale určitou formou bychom se rádi dotkli i Horní Čermné, Jakubovic a Mariánské hory. „Věk“ fotografií není limitující. V knize se objeví i fotografie ze současnosti.

Hledáme fotografie zachycující výstavbu domů, mostů, silnic, regulaci potoka, podobu živností,  sportovišť, zábavy,  místní dopravy, ... Nejsou na Vašich fotografiích - tvarůžkárna, JZD, farnost pekařství (Cejnar, Mareš, Merta, Marek), řeznictví (Bárta, Janda, Langer, Merta, Dušek), obchody (Cejnar, Formánek, Ježková, Merta, Nastoupil, Novák, Pavlišta, Šilar, Selpo, mlékárna, papírnictví, Dvořák, obuv), lékaři a lékárny (Valoch, Vohrna, Melichar, Utíkal, Klejmová, Applová, Havel), kovárny (Janko, Němeček, Jansa), Tesla (podnik, učiliště), hospody (Na Letné, Na Rychtě, U lva, U Mydlářů, Vaškova, Jandova, Jansova, Kemp, Céčko, Sauna, Vinárna U Nata), holičství a kadeřnictví (Dušek, Hampl, Vávrová, Suchomelová), cukrářství (Uher, Kapoun, Bedrníčková), čalounictví (Filip), sklenářství (Peškar), strojírna, textilka, mlýn (Appl),  tírna (Jansa), ubytování (Vacek), dětské dny a poutě, krajinné partie, lázně, kino, spolky (myslivci, včelaři, červený kříž,…), dobová móda,….

Náš výčet není zdaleka úplný a dokonalý, spíš inspirativní. Nastávající večery přímo vybízejí k vzpomínání a přebírání starých fotek. Přidejte se prosím.

Zapůjčené materiály bychom Vám v pořádku vrátili nejpozději do čtrnácti dnů od zapůjčení. V prosinci a lednu budeme tyto materiály zpracovávat, od února z dostupných fotografií vytvoříme pracovní podobu knihy.

Fotografie bude skenovat Roman Nastoupil. Prosíme tedy, kontaktujte přímo Romana, tel. 604 503 475, nebo Katku Veselou, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 605 475695.

Katka Veselá koordinuje vydání této knihy a je vedoucí pracovní skupiny: „Ani nemám historické fotografie, ani nejsem vhodný pamětník, ale mám nadšení potřebné pro vydání této knihy a svolení městysu tuto knihu vydat. Především díky skvělému týmu lidí okolo sebe, kteří budou tuto knihu plnit fotografiemi ze svých i Vašich archivů a podbarvovat dění na fotografiích svými vzpomínkami na dobu zachycenou na snímcích (a samozřejmě podloženými dochovanými archivními záznamy), se můžete těšit na ucelenou „obrázkovou“ historii naší obce. Pojďme připravit knihu, která uchová historii naší obce pro další generace.“

 

Děkujeme Vám za pomoc a spolupráci.

 

Za pracovní skupinu Katka Veselá

 

 

 

Směsný komunální odpad:

četnost svozů: 26x za rok, vždy v pátek, 1x za 14 dní, vystaveno 5:00 – 24:00

číslo týdne: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Máme zde konec září a s ním přichází i odliv chatařů a chalupářů z letních sídel. Proto bychom se v dnešním článku rádi zaměřili na rady, jak ochránit své rekreační objekty před zimou. Máme na mysli především objekty, které nejsou vhodné pro celoroční užívání. Obecně lze říci, že pachatelé krádeží si vybírají chaty a chalupy, které leží na odlehlejších místech a je k nim možné zajet autem. Není to však pravidlo a drzost zlodějů nezná mezí, tudíž ani vykradená chalupa uprostřed osady není nic výjimečného. Ač policisté, zvláště policejní kynologové se svými čtyřnohými miláčky, provádějí pravidelné kontroly chatových oblastí, není v silách policie, aby uhlídala všechny objekty. Starost o zabezpečení těchto objektů musejí mít především jejich majitelé.

A co vám radíme?

 • zabezpečte si rekreační objekty především certifikovanými zábrannými prostředky – zámky, bezpečnostní dveře, mříže, uzamykatelné okenice
 • poraďte se o zabezpečení s odborníky
 • věnujte pozornost zejména stavebním otvorům  - vstupní dveře, okna, verandy
 • pokud je to ve vašich možnostech, využijte elektronickou ochranu, kdy celý systém následně můžete „svést“ do svého mobilního telefonu nebo připojit na pulty centralizované ochrany soukromých bezpečnostních služeb
 • nechlubte se nikomu s tím, co na chatě nebo chalupě máte
 • pro případ krádeže doporučujeme pořídit si fotografie cenných věcí 
 • zaznamenejte si výrobní čísla elektronických přístrojů
 • cenné věci pokud je to možné odvážejte přes zimu domů, nenechávejte se v opuštěných objektech
 • chaty a chalupy nepravidelně mimo sezónu navštěvujte nebo požádejte sousedy, kteří žijí v blízkosti o občasnou kontrolu
 • sjednejte si odpovídající pojištění (krádež, vandalismus, požár…)
 • při pobytu na chatě a chalupě si všímejte pohybu neznámých osob a vozidel, případně si zaznamenejte značky aut; dnes vykradou souseda, zítra můžou vás a toto jsou cenné informace pro policii a její další šetření

Závěrem bych ráda řekla, že pokud máte podezření nebo i jistotu, že vaše chata či chalupa byla vykradena, nevstupujte dovnitř a vyčkejte na příjezd policie.

 

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

 

V Občanské poradně se v poslední době množí dotazy klientů spojené s podomním prodejem elektřiny či plynu.

I když je v mnoha městech a obcích podomní prodej zakázán, stále se najde dost lidí, kteří podomním prodejcům své dveře otevřou a podlehnou jejich nátlaku. 

Podomní prodej představuje riziko zvláště pro zranitelné skupiny osob, zejména pro osaměle žijící seniory. 

JAK SE NENAPÁLIT PŘI PODOMNÍM PRODEJI:

1. NEPOUŠTĚJTE K SOBĚ DOMŮ NEZNÁMÉ OSOBY

Nikoho cizího nevpouštějte do bytu či domu. Vyžadujte prokázání totožnosti od všech osob a jejich totožnost si následně ověřte u firmy, která je k takovému úkolu zmocnila. 

V případě pochybností informujte o pohybu podezřelých osob obecní/městský úřad či státní/obecní policii. Stejně postupujte v případě, kdy je v obci zakázán podomní prodej. 

2. NIKOMU NEUKAZUJTE ŽÁDNÉ DOKLADY

Pokud nejste pevně rozhodnuti o změně dodavatele, neukazujte nikomu žádné doklady o stávajících dodavatelích energií, o vyúčtování energií, nepředkládejte doklady SIPO, ani osobní doklady. 

3. PŘEMÝŠLEJTE O TOM, K ČEMU SE CHCETE ZAVÁZAT

Při uzavírání smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu řádně zvažte, zda uzavřete smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou. Obojí má své výhody i nevýhody.

4. NEŽ PODEPÍŠETE, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE

Nevěřte slibům podomního prodejce. Nejste-li si jisti nabídkou, nepodepisujte nic na místě, nechte si čas na rozmyšlenou a proberte nabídku se svými blízkými, např. příbuznými. Nenechte se pod pohrůžkou výhodnosti nabídky v určitém časovém období přinutit k podpisu, kterého byste později litovali. 

Dále je třeba pamatovat na stávající smlouvu a zjistit dobu ukončení této smlouvy s dodavatelem tak, aby se předešlo pokutě, většinou z důvodu nedodržení sjednané doby smlouvy. 

5. KDYŽ UŽ JSTE PODEPSALI

Pokud jste smlouvu podepsali a své rozhodnutí chcete změnit a záležitost vyřešit bez sankcí, můžete u smluv uzavřených mimo obchodní prostory (u Vás doma, po telefonu nebo internetu) od uzavřené smlouvy odstoupit nebo smlouvu vypovědět. Odstoupení od smlouvy je v tomto případě možné ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. Bez sankcí můžete výpověď podat ve lhůtě do 15 dnů od zahájení dodávky elektřiny nebo plynu.

6. POKUD NEJSTE SPOKOJENI S POSTUPEM OBCHODNÍKA

V případě, kdy nejste spokojeni, můžete se obrátit na Energetický regulační úřad (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 564 578 666). 

Služby občanské poradny jsou poskytovány bezplatně, jsou určeny všem lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální či životní situace, nebo jim taková situace hrozí, situaci neumí sami řešit a potřebují pomoc.

Informace o provozní době a kontakty na občanskou poradnu najdete na www.uo.charita.cz  nebo je získáte na telefonu 734 281 415.

Nebojte se proto na nás obrátit, rádi se Vám budeme věnovat.

Pracovníci Občanské poradny Ústí nad Orlicí

 

Není to tak dlouho, co začaly krásné dva měsíce prázdnin pro školáky, a už píšu článek o tom, že se přiblížil začátek nového školního roku. Současně s tím, jak usednou děti do lavic, začnou starosti i rodičům. Dnes bychom rádi apelovali na rodiče menších dětí, především těch, kteří udělají významný životní krok a nastoupí do první třídy. Napíšu vám rady, jak naučit děti, aby došly bezpečně do školy, a jak máte reagovat v případě, že se vaše dítě setká se šikanou. 

Začněme bezpečnou cestou do školy. Rodiče by měli dětem připomenout základní pravidla chování při pohybu po chodnících, při přechází silnice a při jízdě na jízdním kole. Rodičům prvňáčků vřele doporučujeme projít si se svými ratolestmi nejbezpečnější cestu do školy ještě před prvním školním dnem. Upozorněte své děti nejen na možná úskalí a nebezpečné úseky, ale ukažte jim kde a jak bezpečně přejít silnici. Pokud je cesta do školy složitější, určitě pomůžou různé orientační body, jako je obchod, kašna, socha, barevný dům apod. Pokud vaše děti dojíždějí do školy hromadnou dopravou, určitě si s nimi domluvte jasný scénář, co mají udělat, kdyby jim autobus ujel, co naopak udělat nesmějí. Děti potom zbytečně zmatkují a dostávají se do pro ně poměrně složitých stresových situací, ve kterých si nevědí rady. Pokud hovoříme o cestě do školy, řada studentů jezdí na kole. Poučte je proto o bezpečném pohybu v silničním provozu a o nutnosti mít na hlavě řádně připevněnou cyklistickou helmu. V neposlední řadě je na místě připomenout, že nezbytným prvkem pro bezpečnost nejen dětí je viditelnost. Policie obecně doporučuje, aby používali svrchní oblečení, tašky nebo doplňky z fluorescenčních nebo retroreflexních materiálů. 

Máme zde i několik rad pro osobní bezpečí školáků. Školáci, pokud vám již rodiče svěřili klíče od domu, mějte je uložené na bezpečném místě. Během dne ve škole klíče zkontrolujte, abyste v případě ztráty věděli kde hledat (třída, jídelna, tělocvična, zahrada školy apod.). Při odchodu z domů zkontrolujte, zda jste dveře bezpečně dovřeli (docvakli) a řádně uzamkli. Do školy ani ze školy nechoďte s cizími lidmi, nesedejte s nimi do auta, ani pokud vám říkají, že je pro vás posílají vaši rodiče! Rodiče, mějte přehled o pohybu vašich dětí, pokud si je sami nevyzvedáváte ve školní družině. Děti, nejezděte výtahem s podezřelými osobami. Nikdy nejezděte autostopem. S cizími lidmi se nebavte a neberte si od nich žádné věci. O soukromých věcech, o rodině, o bydlení a podobně nevyprávějte nikomu cizímu. Nevkládejte fotografie nebo videa s obsahem, který se dá zneužít na sociální sítě. Stejně tak nepište na sociální sítě, kdy kam odjíždíte, že jste doma sami apod., jsou to informace, které jsou veřejné a velice jednoduše zneužitelné. O tom, že by rodiče měli kontrolovat, co jejich děti dělají a jak se chovají v kyberprostoru zde snad ani nemusím mluvit. 

A závěrem nesmíme zapomenout ani na několik rad v oblasti šikany, se kterou se mohou bohužel děti ve škole setkat.

 • Při nástupu do školy informujte své dítě o možném nebezpečí a jednotlivých projevech šikany, např. formou pohádky či příběhu.
 • Zdůrazněte, že se nemusí bát o šikaně otevřeně mluvit.
 • Věnujte se svému dítěti, naslouchejte mu, všímejte si detailů vyprávění o dění ve škole i mimo ni.
 • Seznamte se dítě s širším okruhem osob, na které se může v případě potřeby obrátit.
 • Zdůrazněte, že nikdo nemá právo ubližovat druhým. Vhodné je použít nějaké ukázky z pohádky, např. nad nikoho se nepovyšuj a před nikým se neponižuj.
 • Upozorněte dítě na kriminální pozadí těchto skutků mezi dospělými a možnost stíhání případných aktérů.
 • Informujte dítě o tom, že vhodnou obranou proti šikaně je dobrá parta a kamarádi, kteří se nebojí pomoci jeden druhému a projevy šikany oznámit.
 • Při pravidelných návštěvách rodičovských schůzek se informujte nejen na prospěch vašeho dítěte, ale i na zařazení dítěte v kolektivu, popř. na jeho chování o vyučování i mimo něj.
 • Promluvte o svých obavách s učitelem, ptejte se učitele na jeho názor na šikanu a nebojte se s ním spolupracovat. Je to váš spojenec.
 • Ptejte se učitelů, zda se problémem šikany zabývají, jak šikanu zjišťují, jak následně postupují a zda sledují projevy chování i mimo vyučování.

Jak mají rodiče postupovat a co mohou při podezření na šikanu dělat?

 • Především ujistěte své dítě, že jste zcela na jeho straně, má vaši plnou podporu a může se spolehnout na vaši ochranu.
 • Zjistěte o útoku na vaše dítě co nejvíce informací.
 • V případě vážného fyzického napadení nechte své dítě odborně ošetřit a neposílejte ho následující dny do přímého kontaktu s předpokládanými útočníky.
 • Obraťte se na školu, nebojte se o šikaně promluvit otevřeně, např. na třídní schůzce, možná nebudete sami.
 • Máte-li na ni podezření, spojte se s ředitelem školy nebo s třídním učitelem. Pokud podáváte písemnou žádost nebo stížnost, mějte schovanou kopii dopisu.
 • Trvejte na osobní schůzce a neřešte celou záležitost pouze telefonicky.
 • Nebojte se požádat ředitele o přeložení dítěte do jiné třídy, případně školy. Zkuste si ověřit poměry, které vládnou na jiné škole.
 • Pokud s vedením školy nenajdete společné řešení, nevzdávejte to, obraťte se na příslušný školský úřad nebo na školní inspekci.
 • Nechtějte po svých dětech, aby byly statečné a vrátily to, co se jim stalo. Nemají na to sílu a řešení to není. 
 • Pomozte svému dítěti zvládnout psychickou zátěž a informujte ho, jak se vyhnout nebezpečným situacím (např. co odpovědět, jak reagovat na provokace a jak zvládnout situaci v případě ohrožení).
 • V případě důvodného podezření na páchání trestné činnosti na vašem dítěti informujte neprodleně kteroukoliv služebnu policie nebo přímo linku 158.

Školákům a jejich rodičům přeji co nejpohodovější přechod zpět do pevného školního režimu a ostatním příjemné babí léto!

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

 

Je polovina prázdnin. Před necelým měsícem obdrželi školáci hodnocení své celoroční práce ve formě vysvědčení. I já jsem od některých z vás obdržela hodnocení mé práce. Ta jsou vesměs pozitivní, za což jsem ráda. Nicméně jsem dostala i vyčiněno za občasné chyby a šotky, kteří se mně vloudí do textů. Upřímně musím přiznat, že většinou se zápalem kontroluji a hodnotím především obsah svého sdělení, než jazykovou stánku, což chápu, že některé z vás u tiskové mluvčí hrubě pohoršuje. Jsem však také jen člověk a člověk chybuje. Proto prosím mé občasné nepřesnosti omluvte. Dobré rady a připomínky uvítám na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Nyní pojďme k dnešnímu tématu, kterým jsou „houbaři“ a potažmo i turisté. Letos tomu naštěstí zatím tak není, nicméně vloni jsme během měsíce srpna a září evidovali téměř denně jednoho ztraceného houbaře nebo „výletníka“ v lese. Jednalo se převážně o starší občany, kteří si vyrazili do jim známých míst na houby, ale v zápalu sběru plodin se zamotali a ztratili. Scénáře byly často totožné – pohřešovaní u sebe neměli ve většině případů mobilní telefon. Nabitý a puštěný mobilní telefon je často jediným záchytným bodem, který mohou policisté při hledání místa výskytu pohřešované osoby využít. Telefon, ale musíte mít u sebe!!! Ne doma, ne v autě u lesa nebo na kole v košíku. U sebe! Věřte mi, že vám to může opravdu zachránit život. A případná škoda za ztrátu mobilního telefonu určitě není tak velká, jako když vás policisté nenajdou včas. 

Pokud se pohybujete v nepřehledném terénu, v lesích nebo v polích s vysokým porostem, policie vám radí:

 • pokud je to možné, choďte ve dvojici
 • vybírejte si místa, která znáte, kde se prostorově orientujete
 • sdělte někomu z rodiny, kam se chystáte
 • nejdůležitější rada je – berte si s sebou nabitý mobilní telefon, neboť ten vám v případě vyhlášení pátrací akce může „zachránit život“; policisté mohou pomocí něj najít místo vašeho výskytu; pro seniory jsou užitečným pomocníkem mobilní telefony s tzv. SOS tlačítkem  -  tyto mobilní telefony v případě zmáčknutí tísňového tlačítka automaticky odešlou SMS zprávu až na pět telefonních čísel; pokud někdo obdrží tuto tísňovou zprávu, může zavolat zpět a vysílající mobilní telefon automaticky hovor přijme a přepne ho na hlasitý reproduktor, což je výhoda v případě, že osoba, která o pomoc žádala, již není schopna hovor přijmout sama
 • dalším užitečným pomocníkem je i aplikace „Záchranka“, kterou leze stáhnout zdarma do chytrých mobilních telefonů, kterou využití nejen senioři, ale všichni, kdo potřebují především zdravotnickou pomoc

Občané si možná leckdy ani neuvědomují, jaký se u policie roztočí kolotoč, když je zahájena pátrací akce. Což zde nepíšu proto, abyste se báli zavolat na linku 158, ale pro představu, co taková pátrací akce obnáší. Po občanech proto chceme alespoň nezbytné minimum – již několikrát zmiňovaný plně nabitý mobilní telefon. Pokud ho u sebe nemáte a ani rodina neví, kam jste šli nebo jeli, je pro nás pátrání obzvláště těžké. Pátrací akci není problém zorganizovat, ale musíme vědět, do jaké oblasti pátrání zacílit tak, aby bylo efektivní. Do pátrací akce bývají zapojeni nejprve operátoři linky 158, jejichž úkol je poměrně důležitý, neboť od jimi zjištěných důsledných, detailních a přesných informací se odvíjí další činnost všech zúčastněných složek. Pak přichází na řadu operační důstojníci, velící policejní důstojníci, uniformovaní policisté, případně pořádková jednotka, psovodi a policisté ze zvláštních útvarů například s termovizí a jinými podpůrnými prostředky. Důležitou roli v tomto řetězci hrajeme i my, tiskoví mluvčí. Rychlá, přesná a věcná informovanost veřejnosti prostřednictvím sociálních sítí, televize, rozhlasu a jiných médií se nám několikrát vyplatila. A můžu vám říct, že je to pocit k nezaplacení. Jako příklad můžu uvést pátrání po 11letém chlapci z Vysokého Mýta, který byl s rodinou na písníku v Mělicích. Byla srpnová neděle roku 2015. Rodina nahlásila, že pohřešuje chlapce někdy v podvečer. Přímo u písníku jsme si vytvořili improvizovaný „štáb“ kde se velelo, a rozdělovaly se úkoly. Do pátrání se automaticky přizvala i policejní letka. Během několika málo minut vzlétl v Praze do vzduchu vrtulník. Do něj pak na místě nastoupil policista, který má dobrou místní znalost a naváděl tak piloty na přesná místa k průzkumu. Nesmím zapomenout ani na velkou pomoc hasičů, kteří pátrali mimo jiné na vodní hladině na člunech. Každý přesně věděl, co má dělat. Všechno klapalo, jak mělo a i můj úkol tiskové mluvčí byl jasný. Okamžitě a co nejrychleji dostat chlapcovu fotku na sociální sítě, weby, do rádií a do večerních zpráv, což se nám podařilo. Některé z hlídek jely i podél hlavní silnice z Mělic, přes Valy a Pardubice směrem na Vysoké Mýto. Za dvě, možná tři hodiny pátrání přišla radiostanicí ta nejlepší zpráva, co jsme si mohli přát – chlapce policisté našli nedaleko Sezemic, jak jde po silnici domů, směrem na Vysoké Mýto. Unaveného, ustrašeného, ale šťastného jsme ho předali rodičům a nám všem spadl kámen ze srdce…

To je krátká ukázka toho, co každé pátrání obnáší. Proto vás prosíme, dodržujte výše uvedené zásady a neprodlužujte si sami čas, za který vás můžeme najít. Hezké léto, a příjemné dovolenkové dny Vám přeje

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

 

 

Vzhledem k tomu, že se bliží poslední školní den, pardubická krajská policie by ráda dala občanům několik cenných preventivních rad na prázdniny. V první řadě bychom rádi apelovali na rodiče ve vztahu k vysvědčení, aby byli při hodnocení neúspěchů svých dětí rozvážní a nezvýšili se nám počty pohřešovaných dětí.

Jako každoročně se řada z nás chystá na dovolené, chaty a chalupy vozidlem. Období prázdnin je v tomto ohledu poměrně rizikové z důvodu vysokých denních teplot, oprav komunikací, uzavírek, tvoření se kolon nebo teplotních změn povrchů komunikací. Současně je v létě vyšší pohyb motorkářů, cyklistů a samozřejmě dětí. Proto policisté radí řidičům, aby:

• byli zvláště pozorní a ohleduplní,

• na cesty se vydávali odpočatí a s časovou rezervou,

• zajistili si během cesty dostatek tekutin,

• cestu si naplánovali, případně si aktualizovali navigaci a sledovali aktuální dopravní značení,

• a při cestování měli řádně upevněný náklad ve vozidle. 

Cyklisté by měli používat ochranné pomůcky – helmy a chodcům i cyklistům bychom doporučovali vždy při snížené viditelnosti používat reflexní prvky.

Pokud rodiče posílají své děti na letní tábory, měli je poučit o rizicích úrazů. Zároveň by měli vybírat tábory, které mají prověřený personál, tábory, které poskytují kvalitní služby a odpovídající hygienické zázemí. O dětech, které na tábory nejezdí, by rodiče měli mít přehled, měli by vědět, jak tráví svůj volný čas a zde je na místě poučení dětí o rizicích užívání alkoholu a jiných návykových látkách.

Na místě je jistě i důležité zmínit rizika sociálních sítí. Policie ČR v žádném případě nedoporučuje dětem ani dospělým sdílet na sociálních sítích fotografie z probíhajících dovolených, neboť je to jako pozvánka pro zloděje do prázdného domu či bytu. Pokud odjíždíte mimo domov, je vhodné se domluvit s příbuznými či sousedy, aby vám nemovitost zkontrolovali. Samozřejmě vhodné jsou i různé typy technického zabezpečení objektů.

Pokud se chystáte do kempů či pod stan, dejte si pozor na zloděje, kteří se specializují na krádeže z otevřených stanů, chatek, kradou i jízdní kola a zkrátka vše, co jim přijde v neuzamčených objektech pod ruku. 

Pokud budete cestovat do zahraničí, zkontrolujte si před cestou platnost cestovních dokladů všech členů posádky a zjistěte si důležitá telefonní čísla a konzulátní místa v zemích kam cestujete. Důležité rady a upozornění na rizika spojená s cestami do zahraničí naleznete na stránkách Ministerstva zahraničí ČR. Jistě přínosný je i projekt Dobrovolné registrace občanů CŘ při cestách do zahraničí tzv. DROZD.

Krásné letní dny vám přeje

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje