Z důvodu řádné dovolené bude ve dnech 2. - 3.5.2019 ordinace praktického lékařství MUDr. Zuzana Majvaldová - uzavřena.

Prosím, aby si pacienti zajistili potřebné množství pravidelně užívaných léků včas.

Zastupující lékařkou je MUDr. Zdeňka Novotná v ordinaci v Horní Čermné v ordinačních hodinách pro dospělé.

 

ČT 12 – 14 hodin

PÁ 7 – 10 hodin

 

Tel. 608800869

 

K neodkladnému vyšetření je nutné s sebou mít kartičku ZP a seznam aktuálně užívaných léků.

Od 1.4.2019 je občanům nově k dispozici místo pro oddělené soustřeďování Biologicky Rozložitelného Komunálního Odpadu (tzv. BRKO).

Sběrné místo se nachází za KD pod skálou. Lze zde odkládat zejména objemnější bioodpad jako jsou větve.

Pro ostatní bioodpad nadále zůstává nejlepším a nejekologičtějším způsobem likvidace kompostováním v komposteru na vlastním pozemku. Obci tím nevzniká povinnost tento bioodpad likvidovat, nemusí se svážet, kompostovat a následně vyvážet. Uhlíková stopa je v tomto případě minimální a člověk tak co nejméně škodí přírodě. Získaný kompost lze následně využít jako levné a velmi kvalitní hnojivo do vlastní zahrádky. 

Mezi bioodpad patří - listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, drobné zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, skořápky ze suchých plodů a vajec, hlína z květináčů, spadané ovoce, větve z ořezů stromů atd.

Výběrové řízení administrativní pracovník - Bystřec >zde<

Informační zpravodaj Centra společných služeb >zde<

Z důvodu řádné dovolené bude ve dnech 1.- 8.3.2019 ordinace praktického lékařství MUDr. Zuzana Majvaldová - uzavřena.

Prosím, aby si pacienti zajistili potřebné množství pravidelně užívaných léků včas. 

 

Zastupující lékařkou je MUDr. Zdeňka Novotná v ordinaci v Horní Čermné v ordinačních hodinách pro dospělé.

PO      7 - 10 hodin

ÚT    10 - 12 hodin

ST    13 - 16 hodin

ČT    12 - 14 hodin

PÁ      7 - 10 hodin

 

Tel. 608800869

 

K neodkladnému vyšetření je nutné s sebou mít kartičku ZP a seznam aktuálně užívaných léků.

 

Nabídka služeb krizového centra Žamberk:

leták ke stažení: Pomoc rodinám v péči OSPOD

leták ke stažení: Krizová pomoc

leták ke stažení: Odborné sociální poradenství

Starostka obce Petrovice v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních pozicích vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitel/ředitelka příspěvkové organizace Mateřská škola, Petrovice, Ústí nad Orlicí.

 Vyhlášení konkursu zde...