Výběrové řízení administrativní pracovník - Bystřec >zde<

Informační zpravodaj Centra společných služeb >zde<

Z důvodu řádné dovolené bude ve dnech 1.- 8.3.2019 ordinace praktického lékařství MUDr. Zuzana Majvaldová - uzavřena.

Prosím, aby si pacienti zajistili potřebné množství pravidelně užívaných léků včas. 

 

Zastupující lékařkou je MUDr. Zdeňka Novotná v ordinaci v Horní Čermné v ordinačních hodinách pro dospělé.

PO      7 - 10 hodin

ÚT    10 - 12 hodin

ST    13 - 16 hodin

ČT    12 - 14 hodin

PÁ      7 - 10 hodin

 

Tel. 608800869

 

K neodkladnému vyšetření je nutné s sebou mít kartičku ZP a seznam aktuálně užívaných léků.

 

Nabídka služeb krizového centra Žamberk:

leták ke stažení: Pomoc rodinám v péči OSPOD

leták ke stažení: Krizová pomoc

leták ke stažení: Odborné sociální poradenství

Starostka obce Petrovice v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních pozicích vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitel/ředitelka příspěvkové organizace Mateřská škola, Petrovice, Ústí nad Orlicí.

 Vyhlášení konkursu zde...

Od 30.1.2019 je rolbou upravena běžkařská trasa Kunčice - Adamovo jezero - Petrovice. Běžkaři se na ni nejlépe dostanou od nové zástavby, nebo od kostela.

 

 

 

 

Ve středu 28. listopadu 2018 pořádal Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko historicky první celodenní společné setkání zastupitelů svých členských obcí, a to zejména s ohledem na proběhlé komunální volby na podzim letošního roku.

Na sále Kulturního domu v Horním Třešňovci se sešlo více jak 100 zastupitelů (z celkového maximálního počtu 118), aby si jednak prohloubili své znalosti v oblasti zákona o obcích prostřednictvím přednášky Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové, specialistky na veřejnou správu a samosprávu, ale také, a to především, aby se seznámili se svazkem, konkrétně s důvody jeho založení, orgány, zaměstnanci, zdroji financování a s jeho činností jak ve vztahu k členským obcím, tak i ve vztahu k externím subjektům. V průběhu dopoledne se tak zastupitelům dostalo velkého množství informací k jejich právům a povinnostem, vyslechli si spoustu zajímavých příkladů z advokátní praxe Mgr. Zwyrtek Hamplové. V odpoledních hodinách pak zaměstnanci svazku představili zastupitelům svou činnost v oblasti odborného poradenství a přednáškové činnosti, projektového a dotačního poradenství, veřejných zakázek, zrealizovaných společných projektů svazku či členských obcí ve spolupráci s naší kanceláří. Na závěr celého dne proběhlo i krátké školení pro starosty, místostarosty a členy rady k podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů prostřednictvím Centrálního registru oznámení.

První společné setkání zastupitelů členských obcí našeho svazku je za námi. Bylo ukončeno po celých 7 hodinách v 16.00. Věříme, že všichni zastupitelé odcházeli do svých domovů plní dojmů a se spoustou nových informací a že i přes poměrně velkou náročnost celého dne se dalších obdobných akcí našeho svazku zase rádi zúčastní.

Rádi bychom touto cestou ještě jednou všem poděkovali za jejich účast. Jsme opravdu rádi, že se tak vysoké procento zastupitelů členských obcí zajímá o meziobecní spolupráci a činnost našeho svazku. Je to skutečně dobrá vizitka fungující spolupráce v rámci našeho mikroregionu.

Další naše poděkování patří obci Horní Třešňovec, v jejíž prostorách se setkání konalo. Děkujeme panu starostovi a zaměstnancům obce za výbornou spolupráci při organizaci této akce, paní Duškové děkujeme za výborné koláče.


Lenka Bártlová, manažerka svazku