Online prostředí je jako dělané pro podvodníky, kteří s obětí nemusí jednat tváří v tvář, a mají tak nekonečné možnosti, za koho se mohou vydávat. Využívají různých prostředků, aby docílili důvěryhodnosti a své postupy stále „modernizují“. Kdo by totiž nevěřil bankovnímu úředníkovi nebo policistovi, když od nich elektronicky obdrží oficiálně vyhlížející dokument? Jak by je mohl okrást někdo. Kdo si chce zboží zakoupit? Pro svoji vlastní ochranu je třeba znát, jak tito pachatelé operují a co lze od nich očekávat.

Nechcete-li se nechat okrást, měli byste vědět, že telefonní hovory od bankéřů a policistů o napadení účtu bývají zpravidla PODVOD.

Pachatelé se v rámci vishing podvodů nejčastěji vydávají za bankéře nebo jiné úřední osoby s tím, že užívají reálná jména, která lze běžně dohledat na oficiálních stránkách různých institucí. Před hovorem si často zjistí o dotyčném základní informace, aby nabyli vyšší důvěryhodnosti. Oběti kontaktují s legendou napadení jejich bankovního účtu a naléhají, že je potřeba co nejdříve převést prostředky na zabezpečený účet, aby o své peníze nepřišly. Bankéř tak vyzve svého „klienta“, aby nejprve v hotovosti vybral veškeré své finanční prostředky z běžného, případně i spořícího účtu, poté, aby si online vyžádal před schválený úvěr a hotovost, pak vložil do vkladomatu na virtuální měny dle poslaných instrukcí. Peníze mohou vylákat i v rámci chatovacích mobilních aplikací, kdy zasílají obětem velké množství QR kódů, které slouží, jako příkaz k transakci.

Aby pachatelé vypadali věrohodněji, používají tzv. spoofing, při kterém dokáží napodobit jakékoliv telefonní číslo, třeba právě i infolinku banky. Celou legendu následně doplní falešný policista, který doporučí s bankéřem spolupracovat a s nikým jiným o hovorech nemluvit. Na každý útok mají předem vytvořené velké množství dokumentů, kterými jsou tiskopisy, tvářící se, jako oficiální dokumenty vytvořené bankou či policií. Pachatelé jsou velmi přesvědčiví a manipulativní, sofistikovaně ovládají češtinu a bankovní terminologii. Také v těchto případech se způsoby páchání posouvají stále kupředu. Policie se setkává i s případy, kdy pachatel poté, co okrade svoji oběť, shodí masku bankéře a vyžaduje po ní intimní fotografie výměnou za vrácení peněz.

Dalším způsobem, jak se podvodníci snaží podvést důvěřivé lidi:

-         Lákají na investice do kryptoměn s nadprůměrným zhodnocením vložených finančních prostředků

-         Investování do známých společností

-         Využití inzerátu k prodeji zboží – podvodník projeví o zboží zájem, domluví se s prodávajícím, kterému zašle email s odkazem na přepravní společnost – například PPL,  DHL atd. V emailu je umístěný internetový odkaz, který po vyplnění platební karty a přístupových údajů k bankovnictví je podvodníkem zneužit a poškozený je okraden.

Jak se bránit:

-         neumožňujte nikomu převod finančních prostředků přes Váš bankovní účet.

-         i když se veškeré okolnosti tváří, že jednáte s oficiální institucí, zbystřete. Banky po Vás nikdy nebudou žádat provedení převodu, výběr z Vašeho účtu v rámci zabezpečení či vkládání finančních prostředků do vkladomatů na kryptoměny.

-         nikomu neposkytujte vzdálený přístup do Vašeho zařízení, a to i když se jedná o osobu, kterou znáte nebo o bankovní instituci.

-         pokud podvodný hovor již přijmete, neváhejte si ho poznamenat a následně se s těmito podklady obraťte na svoji banku nebo na policii.

-         dávejte si pozor při prodeji Vašeho zboží, pokud Vám chce někdo zaplatit, stačí mu číslo Vašeho bankovního účtu, nepotřebují další údaje k číslu platební karty a kódu platební karty.

-         nenechte se do ničeho tlačit, raději obchod s dotyčným neuskutečněte.

Buďte opatrní, chraňte si své peníze!  

 

npor. Mgr. Milan Horníček

vedoucí obvodního oddělení Lanškroun

Stejně jako v loňském roce, i letos je možné využít akce nazvané „Milostivé léto“, která bude trvat od 1. září do 30. listopadu 2022. Platbu je nezbytné provést v daném časovém rozmezí, jedinou výjimkou je situace, kdy exekutor neodpoví ve stanoveném termínu. Díky Milostivému létu je tak možné se zbavit příslušenství dluhů vůči veřejným institucím či státním firmám a znatelně snížit částku, kterou je potřeba zaplatit. Při využití této možnosti bude možné v uvedené době zaplatit pouze původní dlužnou částku (jistinu) zvýšenou o částku ve výši 1 815 Kč na náhradu nákladů exekutorovi. Dojde tak k odpuštění všech úroků, penále a dalších poplatků.

Dluh může být odpuštěn:

·         fyzické osobě, která není v insolvenčním řízení a jejíž exekuce je vedena soudním exekutorem.

Milostivé léto se vztahuje na exekuce zahájené před 28. říjnem 2021 kvůli dluhům u…

·         Státu, samospráv, měst, úřadů

·         Státních fondů a příspěvkových organizací, veřejných škol

·         Městských, státních a polostátních firem (např. ČEZ, České dráhy či dopravní podniky)

·         Zdravotních pojišťoven, státních nemocnic

·         Českého rozhlasu či České televize

Jak máte postupovat?

·         Doporučeným dopisem nebo datovou schránkou sdělte exekutorovi, že Milostivého léta II využijete. Pokud neznáte stávající výši dluhu, můžete jej zároveň požádat o tuto informaci.

·         Do 30. listopadu 2022 doplaťte svůj původní dluh zvýšený o částku 1 815 Kč na účet exekutora. Do poznámky uveďte např. „Úhrada jistiny – Milostivé léto, Jméno Příjmení“.

·         Pro jistotu informujte exekutora o zaplacení Vašeho dluhu ještě jinými prostředky.

·         Exekutor následně vydá rozhodnutí, kterým potvrdí splacení Vašich dluhů.

Co když exekutor nekomunikuje?

·         Když požádáte exekutora o sdělení výše zbývajícího dluhu do 15. listopadu 2022 a on do 15 dnů neodpoví, tak se lhůta k úhradě dluhu prodlužuje o počet dnů, o který soudní exekutor lhůtu 15 dnů překročil, a neskončí dříve než 5 dnů ode dne, kdy jste odpověď obdrželi.

Příklad: Pan Malý informoval exekutora o svém záměru využit Milostivé léto a poprosil o údaj o výši dluhu. Exekutorovi byl dopis doručen dne 13. listopadu a panu Malému odpověděl až 30. listopadu. Odpovědět trvalo 17 dnů. Pan Malý má však čas zaplatit svůj dluh do 5. prosince, protože exekutorovi trvalo dlouho, než odpověděl.

·         Když exekutor vůbec neodpoví: je možné podat podnět či stížnost u Exekutorské komory České republiky.

Exekuce jen na příslušenství?

Exekuce vedené jen pro vymožení příslušenství dluhu se budou od 1. září 2022 považovat za uhrazené, a to i bez požádání.

 

Info: Do milostivého léta se nejspíše dobrovolně zapojí i některé banky – Moneta Money Bank, Komerční banka, Česká spořitelna či ČSOB. Na detaily je potřeba se zeptat u konkrétní banky, podmínky výše uvedené se na toto vztahovat nebudou.

 

Autor projektu Milostivého léta uvedl: „Jsem rád, že se podařilo prosadit opakování Milostivého léta, které pomohlo desetitisícům lidí navrátit se do běžného života. Mnoho dlužníků se na tuto akci nestihlo připravit i z důvodu dramatického nárůstu cen energií, případně čelili obstrukcím ze strany některých exekutorů. Proto je třeba ji zopakovat. Důležité je zdůraznit, že Milostivé léto bude poslední šancí k ukončení exekucí na dluzích vůči státu. Je zde i velký prostor pro solidaritu v rámci rodin i v oblasti dluhového poradenství, kdy bude možné zodpovědným dlužníkům pomoci z dluhových pastí. Zároveň upozorňujeme, že pokud dlužníci zaplatí větší část ze své exekuce již nyní, nejsou ještě součástí Milostivého léta. Je důležité ještě připomenout, že Milostivé léto se uskuteční až od 1. září a bude trvat do 30. listopadu,“ řekl Marek Výborný (KDU-ČSL).

Pardubický kraj spustil interaktivní mapu v oblasti zdravotnictví. Tato mapa usnadní vyhledávání nejbližšího lékaře z oboru praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost, stomatologie, gynekologie, ale také možnost pohotovosti, ostatních ambulantních zařízení a ostatních zdravotnických zařízení. Mapa nabídne vyhledání nejbližšího lékaře v oblasti primární péče, ale také akutní či pohotovostní služby na základě lokalizace. Součástí informace je rovněž adresa, telefon do ordinace a webové stránky.

https://mapy.pardubickykraj.cz/app/map/uzis/