Elektronická podatelna: Obecní úřad Petrovice

Prostřednictvím e-podatelny můžete zaslat na Obecní úřad Petrovice elektronickou datovou zprávu.

Pokud máte dotazy na provoz elektronické podatelny, můžete využít elektronickou adresu:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

nebo poštovní adresu:

Obecní úřad Petrovice, Petrovice 62, 563 01 Lanškroun

Zprávy s elektronickým podpisem

Prostřednictvím níže uvedené e-mailové adresy můžete zaslat na Obecní úřad Petrovice datovou zprávu. Při zasílání datové zprávy prosím uveďte své jméno, příjmení a doručovací adresu. V případě, že jednáte za subjekt, připojte prosím IČ a název subjektu.

Elektronická adresa elektronické podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Časová možnost podání: kdykoliv
Potvrzení přijetí: Následující úřední den podatelny
Úřední dny podatelny:

pondělí 15:00-17:00
středa  9:00-12:00 a 15:00-18:00

 

Zprávy bez elektronickeho podpisu

Formulář pro zaslání datové zprávy na elektronickou podatelnu Obecní úřad Petrovice

Prostřednictvím níže zobrazeného formuláře můžete zaslat na Obecní úřad Petrovice datovou zprávu bez přílohy a elektronického podpisu. Tento formulář je určen pro ty, kdo nevlastní elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb. Konkrétní právní předpisy stanoví, zda je nutné podání bez zaručeného elektronického podpisu doplnit do 5 dnů ústním podáním do protokolu nebo písemným podáním v listinné podobě nebo podáním v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo označeným elektronickou značkou.

Časová možnost podání: kdykoliv
Potvrzení přijetí: Následující úřední den podatelny
Úřední dny podatelny:

pondělí 15:00-17:00
středa  9:00-12:00 a 15:00-18:00

 

Doručení datové zprávy osobně nebo pozemní poštou

Prostřednictvím níže uvedené korespondenční adresy můžete zaslat nebo osobně doručit na Obecní úřad Petrovice datovou zprávu. Při zasílání datové zprávy prosím uveďte své jméno, příjmení, doručovací adresu. V případě, že jednáte za subjekt, připojte prosím IČ a název subjektu.

Místo podání datové zprávy: Obecní úřad Petrovice, Petrovice 62, 563 01 Lanškroun
Časová možnost podání:

Pozemní poštou: kdykoliv
Osobně: v úřední dny podatelny

Potvrzení přijetí: Pozemní poštou: Převzetí se nepotvrzuje
Osobně: v den převzetí datové zprávy
Úřední dny podatelny:

pondělí 15:00-17:00
středa  9:00-12:00 a 15:00-18:00

 

Upozornění

 • Na uvedené el. adrese jsou přijímána všechna podání učiněná v elektronické podobě, podepsaná elektronicky.
 • Zprávy, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou považovány za běžnou korespondenci.
 • Elektronický podpis podání, musí být založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb.
 • Datová zpráva musí obsahovat kvalifikovaný certifikát, na kterém je podpis založen.
 • Takto doručené elektronicky podepsané podání bude zpracováno podle ustanovení příslušných zákonů a nařízení.

Způsob zpracování vámi odeslané datové zprávy

Po přijetí elektronické datové zprávy provede oprávněný pracovník podatelny následující:

 1. Kontrola elektronické datové zprávy:
  1. zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
  2. zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele
  3. zda je elektronicky podepsáno – platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
  4. elektronická podatelna potvrdí přijetí/nepřijetí podání prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu elektronické pošty odesílatele
 2. Potvrzení doručení datové zprávy
  Každá přijatá datová zpráva bude potvrzená prostřednictvím e-mailu s níže uvedeným textem:
  VZOR:

  Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Obecního úřadu Petrovice, na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. dne: DD.MM.RRRR v HH.MM.SS

  Identifikátor dokumentu
  S pozdravem
  Jméno a příjmení oprávněného příjemce zprávy

 3. Seznam oprávněných zaměstnanců Obecního úřadu Petrovice, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát.
  Jméno a příjmení Č. certifikátu Vydavatel kvalif. certifikátu
  Martin Marek    

Technické parametry datové zprávy

Před zasláním datové zprávy si prosím prostudujte podmínky, za jakých bude vaše datová zpráva zpracována. V případě nedodržení níže uvedených podmínek bude Obecní úřad Petrovice postupovat v souladu s platnou legislativou.

 1. Technické parametry přijímaných datových zpráv
  Datové zprávy jsou přijímány ve formátech .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, .jpeg.
  Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 4 MB
 2. Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy
  Datové zprávy jsou přijímány na: FLASH DISK, CD-ROM, DVD-ROM
 3. Postup v případě zjištění škodlivého kódu (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.) u přijaté datové zprávy.
  Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem atd.), není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Obecnímu úřadu Petrovice činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 • elektronické podání je nutné opatřit zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
 • za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, je možno je učinit i pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu.